Kariyer
Content Image


Era Pharma Solutions'ın İnsan Kaynakları felsefesinin temelini "değer katan çalışanlara değer" verilmesi ve "sürekli gelişim" oluşturmaktadır.

 

Era Pharma Solutions, ekibe yeni katılan çalışanlarına ilaç sanayini iyi tanıyan ve gereksinimlerini bilen, kendi uzmanlık alanlarında deneyimli ve seçkin profesyonellerle birarada çalışarak etkileşimde bulunma, bilgi ve deneyimleri paylaşma olanağı sunmaktadır.

 

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişiminin sağlanması amacıyla; sürekli eğitim, kaynaklara kolay erişim ve Era laboratuvarında yeralan geniş analitik cihaz parkı ile metod/uygulama kütüphaneleri sayesinde sınırsız araştırma olanakları sağlanmaktadır.

 

Kariyer Olanakları ve İş Başvuru Süreci


Era Pharma Solutions'ın faaliyetleri aşağıdaki alanlarla tanımlanabilir:

 • Ürün Geliştirme Hizmetleri
 • Ruhsatlandırma Hizmetleri
 • Enstrümantal Analiz Hizmetleri
 • Biyoeşdeğerlilik Hizmetleri
 • Proje Danışmanlığı
 • Kalite Güvence Hizmetleri
 • Eğitim Hizmetleri
 • Klinik Araştırmalar
 • Bitkisel ve OTC Ürünler
 • Kozmetik
 • Farmakoekonomi

Bu alanlarda oluşabilecek teknik veya idari açık pozisyonlar web sitemizde yayınlanmakta ve başvuru için gerekli yönlendirmeler web üzerinden yapılabilmektedir. Yapacağınız başvuruların öndeğerlendirilmesi üzerine, uygun bulunduğunuz takdirde sizinle iletişime geçilecek ve işe alım sürecinin takibi adım adım yapılacaktır.

 

Ayrıca "genel başvuru" yapmak istediğiniz takdirde özgeçmişinizi kariyer@erapharma.com.tr adresine göndererek, ileride nitelikleriniz ve deneyiminize uygun pozisyon oluşması durumunda değerlendirilmek üzere özgeçmişinizin aday havuzumuza alınmasını sağlayabilirsiniz.


Açık Pozisyonlar