Ürün Geliştirme Hizmetleri
Content Image
  • Konvansiyonel Farmasötik formların tamamında Farmasötik Ürün Geliştirme: Tablet, Kapsül, Süspansiyon, Şurup, Jel, Pomad, Krem, Enjektabl Flakon ve Ampul, inhaler vb.
  • Modifiye ve yeni farmasötik formlar ve teknolojilerden yararlanarak bio-yararlanımı geliştirilmiş ürünler: Modifiye salınımlı, Geciktirilmiş salınımlı, Uzatılmış salınımlı vb.
  • Mevcut formulasyonların optimizasyonu
  • Ara Ürünlerin Formülasyon ve Ruhsatlandırma çalışmaları
  • Gıda Takviyesi ve bitkisel ürünlerin geliştirilmesi ve tüm analizleri, Sağlık Bakanlığından Ara ürün veya Geleneksel Tıbbı ürün olarak ruhsatlanacak bitkisel ilaçlar için ruhsat dosyası hazırlanması, kimyasal analizleri ve stabilite takibi, Tarım Bakanlığı kontrol belgesi için gerekli teknik dokümanların hazırlanması
Content Image
  • Konvansiyonel ve modifiye preperatlar için karşılaştırmalı dissolüsyon çalışmaları
  • Fason Üretim yeri Danışmanlığı
  • ICH ilkeleri doğrultusunda analitik metod geliştirme ve validasyon
  • USP, EP, BP, JP, IP ve diğer uluslararası Farmakopilere uygun olarak etken madde ve yardımcı maddelerin farmakopi analizleri
  • ICH ilkeleri doğrultusunda eş zamanlı ve hızlandırılmış stabilite çalışmaları