Ruhsatlandırma Hizmetleri
Content Image
  • Türkiye, Avrupa, Amerika ve dünyanın bir çok ülkesi regülasyonlarına uygun Ruhsatlandırma Danışma Hizmetleri
  • Ruhsat Başvuru Dosyasının sunuma hazır halde hazırlanması (Konvansiyonel ilaçlar, Biyoteknoloji ilaçları, Biyolojik ürünler ve Kan ürünleri, Ara ürün, Bitkisel ilaç, Medikal cihazlar vb.)
  • Ruhsat Devri, Ruhsat Yenileme, Varyasyon Başvuruları, Eksper raporların hazırlanması
Content Image
  • Ruhsat sahibinin isteği doğrultusunda  ruhsatlandırma sürecinin takibi
  • İthal Ruhsat dosyalarının yerli üretime uygunluğu için varyasyon başvurusu
  • İthal Ruhsat dosyalarının auditi (Teknik değerlendirme ve Türkiye'deki regulasyonlara uygunluk raporu)
  • Non-klinik raporların hazırlanması
  • Medikal danışmanlık, literatür ve medikal çeviri hizmetleri
  • Farmakovijilans Hizmetleri