Bitkisel ve OTC Ürünler
Content Image
  • Gıda Takviyesi ve bitkisel ürünlerin geliştirilmesi ve tüm analizleri, Sağlık Bakanlığından Ara ürün veya Geleneksel Tıbbı ürün olarak ruhsatlanacak bitkisel ilaçlar için ruhsat dosyası hazırlanması, kimyasal analizleri ve stabilite takibi, , Tarım Bakanlığı kontrol belgesi için gerekli teknik dokümanların hazırlanması
  • Sağlık Bakanlığından Beşeri Ürün olarak ruhsatlanacak bitkisel ilaçların ve klasik formülasyonların uluslararası farmakopelere uygun olarak analizleri
  • Ağır metal ve eser metal analizleri
  • Marker bileşenlerin TLC, HPLC, GCMS, GC ile parmakizi ve miktar tayinleri
  • Bitkisel ürünlerin spesifikasyon geliştirme ve stabilite çalışmaları
  • Pestisit kalıntıları ve aflatoksin analizi
  • Mikrobiyolojik değerlendirme
Content Image